محصولات | هموپلیمر

2

تعداد بازدید: ۱,۷۹۶
پلی پروپیلن (PP) ماده ای سبک است با جرم مخصوص کمتر از آب و از پلیمر شدن گاز پروپیلن به دست می آید. پلی پروپیلن در برابر رطوبت، روغنها و حلالهای معمولی مقاوم است و در دمای حدود 170 درجه سانتی گراد ذوب
۱۰۰,۰۰۰ تومان

3

تعداد بازدید: ۱,۶۸۱
پلی پروپیلن (PP) ماده ای سبک است با جرم مخصوص کمتر از آب و از پلیمر شدن گاز پروپیلن به دست می آید. پلی پروپیلن در برابر رطوبت، روغنها و حلالهای معمولی مقاوم است و در دمای حدود 170 درجه سانتی گراد ذوب
۱۰۰,۰۰۰ تومان

1

تعداد بازدید: ۱,۳۱۵
پلی پروپیلن (PP) ماده ای سبک است با جرم مخصوص کمتر از آب و از پلیمر شدن گاز پروپیلن به دست می آید. پلی پروپیلن در برابر رطوبت، روغنها و حلالهای معمولی مقاوم است و در دمای حدود 170 درجه سانتی گراد ذوب
۱۰۰,۰۰۰ تومان

39

تعداد بازدید: ۱,۸۹۰
هموپلیمر

43

تعداد بازدید: ۱,۴۶۹
هموپلیمر

46

تعداد بازدید: ۱,۴۲۳
هموپلیمر

38

تعداد بازدید: ۱,۰۹۲
هموپلیمر

37

تعداد بازدید: ۱,۰۸۶
هموپلیمر

40

تعداد بازدید: ۱,۰۷۰
هموپلیمر

45

تعداد بازدید: ۱,۰۶۲
هموپلیمر

42

تعداد بازدید: ۱,۰۳۷
هموپلیمر

44

تعداد بازدید: ۹۴۵
هموپلیمر

 • کامپاند POE
  کامپاند POE
  کامپاند
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR040TL40C451
  کامپاند PNR040TL40C451
  کامپاند
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR065TL30C451
  کامپاند PNR065TL30C451
  کامپاند
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR100TL20C451
  کامپاند PNR100TL20C451
  کامپاند
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR120TL10C451
  کامپاند PNR120TL10C451
  کامپاند
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR080CC40C401
  کامپاند PNR080CC40C401
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR060CC30C401
  کامپاند PNR060CC30C401
  کامپاند
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR060CC20C401
  کامپاند PNR060CC20C401
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR070CC15C401
  کامپاند PNR070CC15C401
  کامپاند
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
 • کامپاند PNR070CC10C401
  کامپاند PNR070CC10C401
  کامپاند
  برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید